Home > Over HippoStar > Voedingsweetjes

Voedingsweetjes

HippoStar probeert u met raad en daad terzijde te staan als het gaat om de voeding van uw paard(en). Onderstaande tips geven u aanvullende informatie, waarmee u eventuele problemen met (de voeding van) uw paard kunt oplossen of voorkomen.

 • Paarden eten vaak en in kleine hoeveelheden.
 • Paarden eten letterlijk dag en nacht.
 • Paarden zijn ongeveer 60% van hun tijd bezig met eten.
 • Paarden bewegen veel tijdens het eten.
 • Paarden blijven dooreten, ook als ze voldoende voer (energie) binnen hebben.
 • Paarden zoeken naar structuurrijk ruwvoer.
 • Geef je meer dan 1 kg krachtvoer per maaltijd? Geef dit dan na het ruwvoer. Ideaal is 4 keer per dag krachtvoer, met een continue aanbod van ruwvoer.
 • Een paard dat te weinig ruwvoer krijgt, zal dit proberen te compenseren door de stalbodem op te eten (ook zaagsel en hennep) of zelfs zijn eigen mest.
 • Paarden gaan zand eten als ze zich vervelen, of als ze zouten tekort komen. Zorg daarom voor voldoende ruwvoer en een liksteen. Geef bovendien geen al te fijn gesneden ruwvoer, zoals gazongras want dan zal een paard minder goed kauwen. Een verstoppingskoliek kan het gevolg zijn. Zand en aarde kunnen in een slechte kwaliteit hooi zitten.
 • Laat paarden in het voorjaar eerst korte periodes grazen, of zet een deel van de wei af. Zo kunnen ze wennen aan het eten en verteren van gras.
 • Omdat een paard geen galblaas heeft, komen de verteringssappen doorlopend in de dunne darm terecht. Om de vertering continu op gang te houden is het belangrijk wat vaker krachtvoer in kleine porties per keer te geven.
 • Niet al het voer gaat even snel door het maagdarmkanaal. De totale doorloopsnelheid voor hooi is 45 uur, voor gemengd rantsoen 36 uur en voor krachtvoer 20 uur. De doorloopsnelheid hangt ook af van de plek waar het voer zicht bevindt. Zo blijft ruwvoer relatief lang in de dikke darm. Krachtvoer blijft juist langer in de dunne darm.
Back to Top