Home > Over HippoStar > Voeding en verzorging

Voeding en verzorging

De voeding beïnvloedt in grote mate de gezondheid, groei, voortplanting en prestaties van paarden. In het rantsoen moeten de voedingsstoffen in een zodanige vorm, hoeveelheid en verhouding aanwezig zijn, dat daarbij de behoeften voor onderhoud en productie (bijv. groei, arbeid, dracht, melk) worden gedekt. Daarnaast is het zo dat elk paard tot op zekere hoogte verschillende individuele eisen stelt aan de voeding.

Een jong paard heeft voor de groei in verhouding meer eiwitten nodig, terwijl volwassen paarden in vergelijking meer energie nodig hebben. Een paard dat niet hoeft te werken heeft minder voer nodig dan een paard dat zich flink moet inspannen. Hierna wordt in grote lijnen aangegeven wat de belangrijkste aspecten zijn bij de paardenvoeding en hoe het rantsoen op de behoefte van het dier kan worden afgestemd.

Back to Top